Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα iereas.com!

 

Απώτερος σκοπός της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη αλλά ταυτόχρονα σύντομη και περιεκτική παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα Λειτουργικά, Ποιμαντικά και Τελετουργικά θέματα. Σε κάθε Λειτουργική πράξη, κρύβονται συμβολισμοί τους οποίους πολλές φορές αγνοούμε, και η αποκωδικοποίησή τους αποτελεί πάντοτε ένα σαφή και ασφαλή τρόπο αποσαφήνισης και κατανόησης των Τελετουργικών Δρώμενων.

 

Τίποτα εντός της Εκκλησίας δεν τελείται τυχαία, όλα έχουν μία πρακτική και συνάμα μία συμβολική παραπομπή και με αυτή τη λογική, δειγματικά, επιλέξαμε ορισμένα βασικά θέματα, όπως τα Ιερά Άμφια, τα Αντικείμενα της Θείας Λάτρείας, τις Λειτουργικές πράξεις, πληροφορίες γενικού εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος κ.ο.κ. ευελπιστώντας ότι θα συμβάλλουμε σε μία άμεση και απλή ενίσχυση των βασικών γνώσεων των επισκεπτών μας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν αποτελεί κάποια επιστημονική, Θεολογική διατριβή, αλλά προϊόν απλού ενδιαφέροντος και προσωπικού ενθουσιασμού!

 

Καλή σας πλοήγηση!

   
   
       
         
mavri petra